Kontakt:

Obecný úrad Hostice
Hlavná 158
980 04 Hostice

 

47 / 581 22 53
www.hostice.ocu.sk
obec.hostice@stonline.sk

 

IČO:00318761
OTP banka a.s.
Č. ú. 9748744/5200

Anketa:

Návštevnosť:

Napíšte nám:

Pre odoslanie správy prepíšte text z obrázku.

Novinky | Modernizácia verejného osvetlenia v obci Hostice

30.07.2015

Obec Hostice

vyhlasuje Výzvu na predkladanie ponúk na podlimitnú zákazku bez využitia elektronického trhoviska s názvom –

„ Modernizácia verejného osvetlenia v obci Hostice “                

 

Sutazne podklady-Modernizácia VO v obci Hostice

Svetelnotechnicka studia obce Hostice

Vykaz vymer VO Hostice

Modernizácia verejného osvetlenia v obci Hostice

Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa ZŠ-Hostice