Kontakt:

Obecný úrad Hostice
Hlavná 158
980 04 Hostice

 

47 / 581 22 53
www.hostice.ocu.sk
obec.hostice@stonline.sk

 

IČO:00318761
OTP banka a.s.
Č. ú. 9748744/5200

Anketa:

Návštevnosť:

Napíšte nám:

Pre odoslanie správy prepíšte text z obrázku.

VZN

 1. VZN 2-2012 o nakladaní KO,SO na území Hostice
 2. VZN 2-2012 1 str.
 3. VZN 2-2012 2 str.
 4. VZN 2-2012 3 str.
 5. VZN 2-2012 4 str.
 6. VZN 2-2012 5 str.
 7. VZN 2-2012 6 str.
 8. VZN 2-2012 7 str.
 9. VZN 2-2012 8 str.
 10. VZN 2-2012 9 str.
 11. VZN 2-2012 10 str.
 12. VZN 2-2012 11 str.
 13. VZN 2-2012 12 str.
 14. VZN 2-2012 13 str.
 15. VZN 3-2012 1 str
  psy
 16. VZN 3-2012 2 str
  psy
 17. VZN 3-2012 3 str
  psy
 18. VZN 3-2012 4 str
  psy
 19. VZN 3-2012 5 str
  psy
 20. VZN 3-2012 6 str
  psy
 21. VZN 3-2012 7 str
  psy
 22. VZN o miestnych daniach od 01.01.2013
  1 str.
 23. VZN o miestnych daniach od 01.01.2013
  2 str.
 24. VZN o miestnych daniach od 01.01.2013
  3 str.
 25. VZN o miestnych daniach od 01.01.2013
  4 str.
 26. VZN o miestnych daniach od 01.01.2013
  5 str.
 27. VZN o miestnych daniach od 01.01.2013
  6 str.
 28. VZN o miestnych daniach od 01.01.2013
  7 str.
 29. VZN o miestnych daniach od 01.01.2013
  8 str.
 30. VZN o miestnych daniach od 01.01.2013
  9 str.
 31. VZN o miestnych daniach od 01.01.2013
  10 str.
 32. VZN o miestnych daniach od 01.01.2013
  11 str.
 33. VZN o miestnych daniach od 01.01.2013
  12 str.
 34. VZN o miestnych daniach od 01.01.2013
  13 str.
 35. VZN o miestnych daniach od 01.01.2013
  14 str.
 36. Návh VZN príspevku o stravovanie dôchodcov
  1 str.
 37. Návrh VZN príspevku o stravovanie dôchodcov
  2 str.
 38. Návrh VZN poplatok za komun. odpad-dodatok
 39. Návh VZN o nakladaní s komun. odpadom
  1 str.
 40. Návrh VZN o nakladaní s komun. odpadom
  2 str.
 41. Návrh VZN o nakladaní s komun. odpadom
  3 str.
 42. Návrh VZN o nakladaní s komun. odpadom
  4 str.
 43. Návrh VZN o nakladaní s komun odpadom
  5 str.
 44. Návrh VZN o nakladaní s komun. odpadom
  6 str.
 45. Návrh VZN o nakladaní s komun. odpadom
  7 str.
 46. Návrh VZN o nakladaní s komunl odpadom
  8 str.
 47. Návrh VZN o nakladaní s komun. odpadom
  9 str.
 48. Návrh VZN o nakladaní s komun. odpadom
  10 str.
 49. Návrh VZN o nakladaní s komun. odpadom
  11 str.
 50. VZN - poplatok za kom. odpad
  Od 01.01.2014
 51. VZN príspevku o stravovanie dôchodcov
  Od 01.01.2014 - 1 str
 52. VZN príspevku o stravovanie dôchodcov
  Od 01.01.2014 - 2. str.
 53. VZN o nakladaní s komun. odpadom
  Od 01.01.2014 - 1. str
 54. VZN o nakladaní s komun. odpadom
  Od 01.01.2014 - 2. str
 55. VZN o nakladaní s komun. odpadom
  Od 01.01.2014 - 3. str
 56. VZN o nakladaní s komun. odpadom
  Od 01.01.2014 - 4. str
 57. VZN o nakladaní s komun. odpadom
  Od 01.01.2014 - 5. str
 58. VZN o nakladaní s komun. odpadom
  Od 01.01.2014 - 6. str
 59. VZN o nakladaní s komun. odpadom
  Od 01.01.2014 - 7. str
 60. VZN o nakladaní s komun. odpadom
  Od 01.01.2014 - 8. str
 61. VZN o nakladaní s komun. odpadom
  Od 01.01.2014 - 9.str
 62. VZN o nakladaní s komun. odpadom
  Od 01.01.2014 - 10. str
 63. VZN o nakladaní s komun. odpadom
  Od 01.01.2014 - 11. str
 64. Dodatok VZN o naklad. s komun. odpadom
  Od 01.01.2015
 65. Návrh VZN o vymedz.miest na umiest vol.plagátov