Kontakt:

Obecný úrad Hostice
Hlavná 158
980 04 Hostice

 

47 / 581 22 53
www.hostice.ocu.sk
obec.hostice@stonline.sk

 

IČO:00318761
OTP banka a.s.
Č. ú. 9748744/5200

Anketa:

Návštevnosť:

Napíšte nám:

Pre odoslanie správy prepíšte text z obrázku.

Zmluvy

 1. Kúpna zmluva Radics Ľ.
  predaj pozemku
 2. Kúpna zmluva Radics Ľ. 2 str.
  predaj pozemku
 3. Kúpna zmluva Radics Ľ. 3 str.
  predaj pozemku
 4. Výmena okien obecného úradu
  Zmluva BBSK 2012 1 str.
 5. Výmena okien obecného úradu
  Zmluva BBSK 2012 2str.
 6. Výmena okien obecného úradu
  Zmluva BBSK 2012 3. str.
 7. Výmena okien obecného úradu
  Zmluva BBSK 4.str.
 8. Zverejnenie zámeru Bohó Gabriel
  predaj pozemku
 9. Výpis uznesenia Bohó Gabriel
  uznesenie
 10. Zverejnenie zámeru Balajthy Vojtech
  predaj pozemku
 11. Výpis uznesenia Balajthy Vojtech
  uznesenie o predaji pozemku
 12. Zverejnenie zámeru Novák Pavol
  predaj pozemku
 13. Výpis uznesenia Novák Pavol
  uznesenie o predaji pozemku
 14. Zverejnenie zámeru Novák Stanislav
  predaj pozemku
 15. Výpis uznesenia Novák Stanislav
  uznesenie o predaji pozemku
 16. Zmluva o dielo 2012.10.22
  Výmena okien ZŠ Hostice
 17. Zmluva o dielo 22.10.2012
  Výmena okien ZŠ Hostice 2.str.
 18. Zmluva o dielo
  zameranie, geodet.práce ZŠ-Hostice
 19. Zmluva o dielo
  2. str
 20. Zmluva o dielo
  3.str
 21. Zmluva o dielo 1str.
  Izolácia strechy na telocvični ZŠ Hostice
 22. Zmluva o dielo 2 str.
  Izolácia strechy na telocvični ZŠ Hostice
 23. Zmluva o dielo 3 str.
  Izolácia strechy na telocvični ZŠ Hostice
 24. Zmluva o dielo 4 str.
  Izolácia strechy na telocvični ZŠ Hostice
 25. Zmluva o dielo 5 str.
  Izolácia strechy na telocvični ZŠ Hostice
 26. Zmluva o dielo 1 str.
  Výmena strechy na kultúrnom dome
 27. Zmluva o dielo 2 str.
  Výmena strechy na kultúrnom dome Hostice
 28. Kúpna zmluva Bohó G.
  kúpa pozemku 414/17
 29. Kúpna zmluva Bohó G. 2 str.
  kúpa pozemku 414/17
 30. Kúpna zmluva Bohó G. 3 str.
  kúpa pozemku 414/17
 31. Kúpna zmluva Balajthy V.
  kúpa pozemku 334/2
 32. Kúpna zmluva Balajthty V. 2 str.
  kúpa pozemku 334/2
 33. Kúpna zmluva Balajthy V. 3 str.
  kúpa pozemku 334/2
 34. Kúpna zmluva Pavol Novák
  kúpa pozemku 27/4
 35. Kúpna zmluva Pavol Novák 2 str.
  kúpa pozemku 27/4
 36. Kúpna zmluva Pavol Novák 3 str.
  kúpa pozemku 27/4
 37. Kúpna zmluva Stanislav Novák
  kúpa pozemku 27/3
 38. Kúpna zmluva Stanislav Novák 2 str.
  kúpa pozemku 27/3
 39. Kúpna zmluva Stanislav Novák 3 str.
  kúpa pozemku 27/3
 40. TOPSET
  Dodatok č. 2
 41. Zmluva o dielo 1 str.
  Výmena strechy na Zdravotníckom stredisku Hostice
 42. Zmluva o dielo 2 str.
  Výmena strechy na Zdrav. stredisku Hostice
 43. Zmluva o dielo 1 str.
  Stavebné a maliarske práce na OcÚ Hostice
 44. Zmluva o dielo 2 str.
  Stavebné a maliarske práce na OcÚ Hostice
 45. Zmluva o dielo 1 str.
  Stavebné a maliarské práce na zdrav.stred.1
 46. Zmluva o dielo
  Stavebné a maliarské práce na zdrav.stred.2
 47. Zmluva o poskytovaní poradenských.služieb
  v oblasti rómskej problematiky
 48. Zmluva o poskytovaní porad. služieb
  v oblasti rómskej problematiky 2.str.
 49. Zmluva o poskytovaní porad. služieb
  v oblasti rómskej problematiky 3. str.
 50. Kúpna zmluva
  predaj kotla zo ZŠ-Hostice 1 str.
 51. Kúpna zmluva 2 str.
  predaj kotla zo ZŠ-Hostice
 52. Zmluva o dielo 1 str.
  oprava obecného chodníka
 53. Zmluva o dielo 2 str.
  oprava obecného chodníka
 54. Zmluva o dielo 1 str.
  oprava obecného chodníka
 55. Zmluva o dielo 2 str.
  oprava obecnéh chodníka
 56. Zmluva o dielo 1. str.
  výmena strechy na Domu služieb Hostice
 57. Zmluva o dielo 2. str.
  výmena strechy na Domu služieb Hostice
 58. Zmluva o dielo 1 str.
  Rekonštrukcia fasády Domu služieb
 59. Zmluva o dielo 2.str.
  Rekonštrukcia fasády Domu služieb
 60. Zmluva o dielo 1 str.
  Asfaltovanie dvora pri 12 b.j.
 61. Zmluva o dielo 2.str.
  Asfaltovanie dvora pri 12 b.j.
 62. Zmluva o dielo
 63. Zmluva o dielo
 64. Zmluva o dielo
 65. Zmluva o dielo
  Modernizácia uvývarní a záchodov ZŠ Hostice
 66. Zmluva o dielo
  asfaltovanie obecného hodníka 1.str.
 67. Zmluva o dielo
  asfaltovanie obecného hodníka 2. str.
 68. Rekonštrukcia požiarnej zborjnice-Hostice
 69. Rekonštrukcia požiarnej zborjnice-Hostice
  2 str.
 70. Rekonštrukcia požiarnej zborjnice-Hostice
  3 str.
 71. Rekonštrukcia požiarnej zborjnice-Hostice
  4 str.
 72. Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy
  NATUR-PACK, a.s.
 73. Zmluva o vypracovaní žiadosti
  Rekonštrukcia telocvične ZŠ a MŠ v Hosticiach
 74. Zmluva o aktualizácii programov
  TOPSET - Registratúra 1.časť
 75. Zmluva o aktualizácii programov
  TOPSET - Registratúra 2.časť
 76. Zmluva o dielo
  Vyprac. projektu"Dvojtriedna materská škola"
 77. Zmluva o dielo
  Oprava chodníka v obci Hostice
 78. Zmluva na výkon vybraných činností verin. asanácie
  Odchyt túlavých zvierat na území obce
 79. Kúpna zmluva Balogová Dáša
  predaj pozemku